Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong (35.814)

- 35814

Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Atsma), Fractie-Nanninga (Berkhout) en PVV (Faber-Van de Klashorst).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer