Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Naar een veiliger samenleving (28.684)

-
28684, E

Brief van de staatssecretaris van I&W over de compensatieregeling vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022; Naar een veiliger samenleving

De commissie besluit het agendapunt aan te houden in afwachting van de beantwoording door de staatssecretaris van I&W en de minister van J&V van bij brief van 20 december 2021 door de commissie gestelde vragen naar aanleiding van het tijdelijke vuurwerkverbod voor de jaarwisseling 2021-2022.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra