Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 25 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- 29521, AU

Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van BuZa en Defensie inzake de aanvullende Artikel 100-brief over de voorziene bijdrage van een C130-transportvliegtuig aan de VN-missie MINUSMA in Mali; Nederlandse deelname aan vredesmissies

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van D66 (Moonen). De fracties van GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en PvdD hebben aangegeven zich bij deze inbreng aan te willen sluiten. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk