Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 25 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022 (35.925 V)

- 35.925 V, E

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de OVSE ministeriƫle bijeenkomst van 2 en 3 december 2021; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk