Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 1 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Naar een veiliger samenleving (28.684)

- Vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

Brief van de staatssecretaris van I&W over de compensatieregeling vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022; Verslag van een schriftelijk overleg met de de toenmalige staatssecretaris van I&W en minister van J&V en de huidige staatssecretaris van I&W en minister van J&V over het vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling 2021-2022; Naar een veiliger samenleving

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van I&W van 22 december 2021 (28684, E) en de brief van de staatssecretaris van I&W en de minister van J&V van 25 januari 2022 (28684, F) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra