Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitvoering en evaluatie Participatiewet (34.352)

- T02795 / 34956, I

Toezegging Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (34.956); Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de voortgangsrapportages 2020 en de geactualiseerde werkagenda’s Banenafspraak van de overheids- en onderwijssectoren; Deactivering van de quotumheffing

De commissie besluit de toezegging over het informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (T02795) als deels voldaan te blijven beschouwen met deadline 1 juli 2022. De commissie besluit voorts de brief van de vm. minister van BZK (34956, I) te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de bewindspersonen van het ministerie van SZW.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl