Stemming motie Doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijsVerslag van de vergadering van 8 februari 2022 (2021/2022 nr. 16)

Aanvang: 13.43 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs,

te weten:

  • de motie-Doornhof c.s. over scheiding van de taken bij Stichting Cito bij de aanbieding van overheidstoetsen (35671, letter G).

(Zie vergadering van 1 februari 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over de motie 35671, letter G, de motie van het lid Doornhof c.s. over scheiding van de taken bij Stichting Cito bij de aanbieding van overheidstoetsen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval. Dan stemmen we bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Doornhof c.s. (35671, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, Fractie-Nanninga, de ChristenUnie, 50PLUS, de PvdD, de SGP, FVD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, Fractie-Otten, de PVV, de PvdA en de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.