Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI)

- Bespreking reactie op toezeggingenrappel juli 2021

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming over de stand van zaken van de gedane toezeggingen aan de Eerste Kamer; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

In reactie op de brief van de minister van J&V, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, van 17 december 2021 inzake het rappel toezeggingen J&V besluit de commissie over de status van een aantal toezeggingen.
De commissie besluit:

- de status van toezegging T02482 ongewijzigd te laten;
- de status van toezegging T02604 ongewijzigd te laten;
- de status van toezegging T02771 ongewijzigd te laten;
- de status van toezegging T01615 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T01696 te verplaatsen naar 1 januari 2023;
- de deadline van toezegging T01774 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de status van toezegging T01924 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T01925 te verplaatsen naar 1 juli 2023;
- de status van toezegging T02138 als voldaan aan te merken;
- de status van toezegging T02308 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T02559 te verplaatsen naar 1 juli 2024;
- de deadline van toezegging T02609 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de deadline van toezegging T02643 te verplaatsen naar 1 januari 2023;
- de deadline van toezegging T02647 te verplaatsen naar 1 januari 2023;
- de deadline van toezegging T02650 te verplaatsen naar 1 januari 2023;
- de status van toezegging T02648 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T02765 te verplaatsen naar 1 januari 2023;
- de deadline van toezegging T02769 te verplaatsen naar 1 januari 2023;
- de deadline van toezegging T02711 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de status van toezegging T02763 als voldaan aan te merken;
- de status van toezegging T02814 als voldaan aan te merken;
- toezegging T03033 voor te leggen in de commissie BiZA/AZ;
- de status van toezegging T03034 als voldaan aan te merken;
- de status van toezegging T03030 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T03031 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de status van toezegging T03032 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T03187 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de deadline van toezegging T03089 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de status van toezegging T03092 als voldaan aan te merken;
- de status van toezegging T03093 als voldaan aan te merken;
- de status van toezegging T03094 als voldaan aan te merken;
- de status van toezegging T03096 als voldaan aan te merken;
- de deadline van toezegging T03097 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de deadline van toezegging T02937 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de deadline van toezegging T03190 te verplaatsen naar 1 juli 2022;
- de deadline van toezegging T00969 te verplaatsen naar 1 juli 2022;

De staf wordt verzocht de status van T02679, T03028 en T03087 na te vragen bij de fractie van de ChristenUnie.
N.B. De fractie van de ChristenUnie heeft kenbaar gemaakt dat toezeggingen T02679, T03028 en T03087 als voldaan aangemerkt kunnen worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren