Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten (35.625)

- 35625

Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra