Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Transgenderzorg

Verslag nader schriftelijk overleg (31016/34650, M)

De commissie besluit geen nadere schriftelijke vragen te stellen naar aanleiding van de brief van 4 februari 2022 (31016/34650, M), maar zal dit onderwerp betrekken bij het kennismakingsgesprek met de minister van VWS.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra