Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 22 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Luchtkwaliteit (30.175)

- Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2020

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de elfde NSL-monitoringsrapportage 2020; Luchtkwaliteit

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van I&W van 17 februari 2022 (30175, V) voor kennisgeving aan te nemen.

- Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2021

Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van de 12e Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL); Luchtkwaliteit

De commissie besluit de brief van de toenmalig staatssecretaris van I&W van 15 december 2021 (30175, U) voor kennisgeving aan te nemen


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra