Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 22 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat (35.300, C)

- Rondvraag

De commissie wenst een commissiebrief aan de minister van J&V te sturen met het verzoek om een beleidsreactie op het onderzoek naar aanleiding van de motie-Rosenmoller (35.300, C).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren