Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 22 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Huurbeleid (27.926)

- 27926, L

Brief van de minister voor VRO over de huurverhoging 2022, de eerste tranche van het Volkshuisvestingsfonds en de regeling huisvesting aandachtsgroepen van 2021; Huurbeleid

De commissie besluit de brief van 15 februari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman