Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 8 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Duurzame ontwikkeling en beleid (30.196)

- Beschikbaarheid van biogrondstoffen voor de productie van duurzame brandstoffen in de luchtvaartsector

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van I&W over de beschikbaarheid van biobrandstoffen voor de productie van duurzame brandstoffen in de luchtvaartsector; Luchtvaartbeleid

De commissie besluit de brief van de minister van I&W van 21 februari 2022 (31936/30196, AE) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra