Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitvoering en evaluatie Participatiewet (34.352)

- Rondvraag

Op verzoek van de leden van de CDA-fractie (Prins) zal de commissiestaf bij het ministerie opvragen een afschrift van de voortgangsbrief d.d. 21 februari 2022 aan de Tweede Kamer over de aanpak Participatiewet en stand van zaken wetsvoorstel Breed Offensief.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl