Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Schalk (SGP) c.s. over het intrekken van wetsvoorstel Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd (35.845) (35.788, P)

- 35845, D

Brief van de minister van SZW over de verdere besluitvorming van het kabinet over het wetsvoorstel niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd; Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd

De commissie besluit ter zake van de motie-Schalk (35788, P) de uitvoeringsstatus "niet-uitgevoerd" te handhaven en verzoekt de commissiestaf om voor de komende vergadering een conceptbrief op te stellen en deze ter vaststelling te agenderen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl