Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitvoering en evaluatie Participatiewet (34.352)

- 34352 / 35394, S

De commissie besluit dit agendapunt op 22 maart 2022 opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl