Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 15 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- 29521, AV

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de voorziene bijdrage van een C130-transportvliegtuig aan de VN-missie MINUSMA in Mali; Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie verzoekt de griffie bij de fractie van D66 na te vragen of zij aanleiding ziet tot het stellen van nadere vragen naar aanleiding van de beantwoording van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 21 februari 2022 (29521, AV). Als dat niet het geval is kan het wat de commissie betreft voor kennisgeving worden aangenomen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk