Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 15 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Rosenmöller (GroenLinks) over het geven van een hogere prioriteit aan Koninkrijksrelaties door een nieuw kabinet (35.570 IV, L)

- 35.570 IV, L & 35.925 IV, K

Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Hoofdlijnenbrief Koninkrijksrelaties; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman