Stemming (hamerstuk) vaststelling Europees Werkprogramma 2022 van de Eerste KamerVerslag van de vergadering van 15 maart 2022 (2021/2022 nr. 21)

Aanvang: 13.32 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken d.d. 15 februari 2022 met een voorstel inzake vaststelling Europees Werkprogramma 2022 van de Eerste Kamer (35982, letter B).

Dit voorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.