Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 22 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitvoering en evaluatie Participatiewet (34.352)

- 34352 / 35394, S

De commissie besluit het afschrift van de Tweede Kamerbrief inzake de voortgang aanpak Participatiewet en stand van zaken wetsvoorstel Breed Offensief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl