Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 22 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Rosenmöller (GroenLinks) over het geven van een hogere prioriteit aan Koninkrijksrelaties door een nieuw kabinet (35.570 IV, L)

- 35.570 IV, L & 35.925 IV, K

Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Hoofdlijnenbrief Koninkrijksrelaties; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

De commissie besluit de motie-Rosenmöller als niet-uitgevoerd te blijven beschouwen en houdt de besluitvorming over de behandelwijze van de hoofdlijnenbrief aan tot de eerste vergadering na het mondeling overleg met de staatssecretaris van BZK d.d. 19 april 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman