Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 29 maart 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- 29.521, AT

Brief van de ministers van BuZa en van Defensie inzake de beleidsreactie van het kabinet op de eindevaluatie van de Nederlandse artikel 100-bijdrage aan de missie EMASoH; Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk