CLII

Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk februari / maart 2022Een delegatie van leden van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft van 25 februari tot en met 6 maart 2022 werkbezoeken afgelegd aan de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk; zowel aan de autonome landen binnen het Koninkrijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten, als aan de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius die als openbaar lichaam deel uitmaken van het land Nederland.

Van dit werkbezoek is een verslag gepubliceerd (EK CLII, A).


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) voerde naar aanleiding van het werkbezoek op 19 april 2022 een mondeling overleg met de staatssecretaris van BZK (EK CLII, B)


Kerngegevens

begonnen

25 februari 2022

titel

Verslag van een werkbezoek naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, februari / maart 2022

schriftelijke voorbereiding


Documenten

3