Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Voorzienings- en leveringszekerheid energie (29.023)

- Toepassen van de rijkscoƶrdinatieregeling op de landelijke infrastructuur voor transport van waterstofgas

Brief van de minister voor Klimaat en Energie van 1 april 2022 (I/II, 29023 , P / 284)

De commissie besluit het door de minister voor Klimaat en Energie voorgelegde besluit, waarin de minister de rijkscoƶrdinatieregeling van toepassing verklaart op de in het besluit genoemde landelijke infrastructuur voor het transport van waterstofgas, in behandeling te nemen conform artikel 3.35, eerste en negende lid, Wro.
Voorts besluit de commissie naar aanleiding hiervan inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 19 april 2022.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk