Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- 29.521, AT

Brief van de ministers van BuZa en van Defensie inzake de beleidsreactie van het kabinet op de eindevaluatie van de Nederlandse artikel 100-bijdrage aan de missie EMASoH; Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie inzake de beleidsreactie van het kabinet op de eindevaluatie van de Nederlandse artikel 100-bijdrage aan de missie EMASoH (29521, AT) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk