Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet hardheidsaanpassing Awir (35.468)

- 35704 / 35468, R

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de stand van zaken gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag in het buitenland; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie besluit de brief van 23 maart 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman