Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de Grondwet (35.784)

- 35784

Opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de Grondwet

De commissie besluit de procedure aan te houden tot de volgende vergadering om bij de commissie J&V na te gaan of zij betrokken wenst te worden bij de behandeling van het voorstel.
Tevens wenst de commissie voorstellen 35784, 35786, 35787, 35789 en 35790 gezamenlijk te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman