Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 19 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de Grondwet (35.784)

- 35784

Opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de Grondwet

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van gezamenlijk plenaire behandeling met de voorstellen 35786, 35787, 35789 en 35790 op 21 juni 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman