Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34.916)

- T02650

Toezegging Brief over instemmingsvereiste bij het terechtstaan per videoconferentie naar de Kamer sturen (34.915 / 34.916)

De commissie besluit de uitvoeringsstatus van toezegging T02650 als voldaan aan te merken en de brief van 11 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren