Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 april 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Voorzienings- en leveringszekerheid energie (29.023)

- Toepassen van de rijkscoƶrdinatieregeling op de landelijke infrastructuur voor transport van waterstofgas

Brief van de minister voor Klimaat en Energie van 1 april 2022 (I/II, 29023 , P / 284)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk