Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Defensie 2022 (35.925 X)

- 35925 X, D

Brief van de minister van Defensie over beroep op artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet ten behoeve van het versneld aanvullen van inzetvoorraden munitie; Begrotingsstaten Defensie 2022

De commissie besluit de brief van de minister van Defensie d.d. 29 april 2022 (35925 X, D) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk