Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI)

- T03370

Toezegging Benoeming onderzoekscommissie Pels Rijcken (35.925 VI)

De commissie besluit de toezegging als voldaan aan te merken en op 14 juni 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren