Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 31 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Bestrijding internationaal terrorisme (27.925)

- 27925, AH

Brief van de minister van BuZa, de minister van Defensie en de minister voor BHenO over de voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak; Bestrijding internationaal terrorisme

De commissie besluit de brief van de regering over de voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak (27925, AH) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk