Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties met betrekking tot de Defensienota 2022.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) hebben op 21 juni 2022 een mondeling overleg gevoerd met de minister en de staatssecretaris van Defensie over hun brief van 1 juni 2022 ter aanbieding van de Defensienota 2022 (EK, A met bijlage).


Kerngegevens

begonnen

1 juni 2022

titel

Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa

Documenten