Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Noodpakket banen en economie (35.420)

- 35420, CA

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW over de aanpak van misbruik en oneigenlijk gebruik omtrent de NOW; Noodpakket banen en economie

De commissie neemt het verslag van een nader schriftelijk overleg over de aanpak van misbruik en oneigenlijk gebruik omtrent de NOW (35420, CA) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl