Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Migratiebeleid (30.573)

- Mondelinge terugkoppeling Interparlementaire conferentie over migratie-uitdagingen in Parijs, Frankrijk 15-16 mei 2022

Verslag van een interparlementaire conferentie op 15-16 mei 2022 in Parijs over migratie-uitdagingen; EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614

Het lid Keunen (VVD) verzorgt ter vergadering een mondelinge terugkoppeling van de door de Franse senaat georganiseerde interparlementaire conferentie over migratie-uitdagingen, die op 15-16 mei jongstleden in Parijs, Frankrijk, plaatsvond.
Op verzoek van het lid Keunen zal de komende commissievergadering worden geïnventariseerd of er vanuit de commissie behoefte bestaat om op korte termijn een besloten commissiebijeenkomst te organiseren waarin de verschillende fracties met elkaar van gedachten kunnen wisselen over het onderwerp "migratie" in den brede.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren