Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 14 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen inzake Europese democratie (36.009)

- E220015 - COM(2022)177 Nieuwe Europese voorstellen inzake Actieplan Europese democratie

Voorstel voor een richtlijn tot bescherming van bij publieke participatie betrokken personen tegen kennelijk ongegronde of onrechtmatige gerechtelijke procedures

De leden van de GroenLinks-fractie (Karimi) leveren heden inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman