Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571) (T01556)

- Registratie ritueel geslachte dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AG)

De commissie besluit op 13 september 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Tevens besluit de commissie om toezegging T01556 als openstaand te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk