Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 21 juni 2022
1. T01222

Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

De commissie besluit toezegging T01222 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2023.

De commissie besluit voorts de brief inzake de verlenging van de samenwerkingsregeling (31568, S) en de 43e voortgangsrapportage Sint Maarten (31568, T) voor kennisgeving aan te nemen.

2. 35099, S

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK inzake mogelijkheden om op te komen tegen (voorgenomen) besluiten van de Koninkrijksregering; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie besluit op 12 juli 2022 nog de gelegenheid te bieden om inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren.

3. 35925 VII / 35925 IV, I

Naar aanleiding van het halfjaarlijkse toezeggingenrappel BZK (35925 VII / 35925 IV, I) besluit de commissie ten aanzien van de volgende toezeggingen als volgt:
- T03271: als voldaan te beschouwen;
- T03272: als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 oktober 2022;
- T03273: als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 december 2022; en,
- T03275: als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman