Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220005 - Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

- 25295 / 36068, AN

Brief van de minister van VWS van 14 juni in reactie op de vragen van 1 juni 2022 over het ontwerpbesluit wijziging vervaldatum artikel 6ba Wpg en DCC-verordening (verslag schriftelijk overleg 25295 / 36068, AN)

De commissies nemen het verslag schriftelijk overleg (25295 / 36068, AN) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren