Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 12 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Migratiebeleid (30.573)

- 30573, A en B

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

De commissie besluit om op 13 september 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg n.a.v. de brief over de Staat van Migratie 2022. De commissie besluit na ommekomst van de beantwoording een mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V in te plannen op een moment nadat ook het werkbezoek aan de IND (zie volgend agendapunt) heeft plaatsgevonden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren