Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220004 - Voorstellen ter wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027

- 21501-07, EO

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 juni 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit af te zien van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman