Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Migratiebeleid (30.573)

- 30573, A en B

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V (30573, B) wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk, Fractie-Nanninga (Nanninga), D66 (Stienen) en de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren