Senator Vendrik vertrekt uit de Eerste KamerSenator Kees Vendrik (59) vertrekt uit de Eerste Kamer. Hij is beoogd voorzitter van het platform voor maatschappelijk dialoog en reflectie over het klimaatbeleid en gaat daar op verzoek van het kabinet vanaf 3 november 2022 aan de slag, zo heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt. Het platform is een nieuw overlegorgaan en de opvolger van het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord waarvan oud-minister Ed Nijpels tien jaar voorzitter was. Het kabinet heeft Vendrik geselecteerd vanwege diens verbindende kwaliteiten en ruime ervaring in het Klimaatdomein.

Vendrik is sinds 11 juni 2019 lid van de GroenLinks-fractie van de Eerste Kamer. Hij is in de Kamer lid van zeven vakcommissies en houdt zich met name bezig met financieel-economische onderwerpen. Vendrik was eerder onder meer twaalf jaar lid van de Tweede Kamer (1998-2010) en zes jaar van de Algemene Rekenkamer (2011-2017).


Deel dit item: