Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Noodpakket banen en economie (35.420)

- 35420, CB

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over de langetermijnvisie inzake het coronasteunbeleid; Noodpakket banen en economie

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl