Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Opslag kinderbijslag (36.120 XV) (T03482)

- T03482 - 36120 XV / 36120 IX, B

Brief van de minister van SZW over de verkenning van de mogelijkheid de kinderbijslag te verhogen als aanvullende koopkrachtmaatregel; Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota); Toezegging Opslag kinderbijslag (36.120 XV)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03482 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl