Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 8 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Voortgangsrapportage sociaal minimum Caribisch Nederland (35.000 IV / CXIX, A) (T02659)

- 36200 IV / CXIX, B

Brief van de minister voor APP over de voortgang met betrekking tot het realiseren van het ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

De commissie besluit:
- de toezeggingen T01461, T02659 en T02784 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juni 2023 en
- de voortgangsrapportage ijkpunt sociaal minimum (36200 IV / CXIX, B) voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie volgt de ontwikkelingen in dit dossier in de Tweede Kamer met belangstelling.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman