Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Inventarisatie van het Rijksvastgoedbedrijf naar de mogelijke locaties om statushouders of vergunninghouders op te vangen (35.925 VII) (T03355)

- T03355

Toezegging Inventarisatie van het Rijksvastgoedbedrijf naar de mogelijke locaties om statushouders of vergunninghouders op te vangen (35.925 VII)

De commissie besluit de status van toezegging T03355 ongewijzigd (niet voldaan) te laten en biedt 22 november 2022 gelegenheid voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman