Deze nota (TK, 1) bevat een overzicht van de ontwikkelingen omtrent de uitgaven en ontvangsten van de gehele rijksbegroting 2022 en de daarmee samenhangende beleidsvoornemens van de regering.


Stand van zaken

Op 14 december 2022 debatteerde de Tweede Kamer over de Najaarsnota 2022 en op 15 december 2022 stemde de Tweede Kamer over ingediende moties.


Kerngegevens

ingediend

21 november 2022

titel

Najaarsnota 2022

schriftelijke voorbereiding


Documenten

32